AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

จากกองบรรณาธิการเล็กๆที่ คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักงานจำนวนหนึ่งจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดวารสารบ้านและสวน เริ่มผลิตนิตยสาร "บ้านและสวน" ฉบับแรกออกวางตลาดในเดือนกันยายน 2519 โดยอาศัยการพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก ต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งโรงพิมพ์ในรูปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรินทร์การพิมพ์ เพื่อพิมพ์นิตยสารเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้างงานพิมพ์อื่นๆด้วยดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Creative : Advertising New Media

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Web Editor(Good Life) : New Media

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Account Executive / Senior Account Executive

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Account Executive Online

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Asst.Account Director (Online

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Prodution Program : Producer (รายการ)

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
News Program : Editor (ตัดต่อข่าว)

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
เจ้าหน้าที่การตลาด ( สินค้า Better Life )

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM
Account Executive (สิ่งพิมพ์) จำนวน 2 อัตรา

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COM

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา