PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สายอาหารในเครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ที่ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหาร ของสหพัฒน์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ และประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูปมาม่า และ บิสกิตนิสชินดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่การตลาด(Product Marketing)

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์(กราฟฟิคฯ)

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่รายเดือน 5 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต) จำนวน 1 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (QMR) 1 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกร 3 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
ช่างเทคนิค, ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุง 10 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา

PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา