INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION PUBLIC CO., LTD.

บริษัท อินเตอร์เนชั้นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซีพี ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารคนไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529 สาขาธุรกิจครอบคลุมทั้งงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา ซอฟต์แวร์ การผลิตซอฟต์แวร์ซ้ำ การให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศ และการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ