MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็น "ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่" โดยมีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์, ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตนำแข็ง, ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา, ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ และธุรกิจสื่อภาพยนตร์ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ