LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน และภูเก็ตดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรออกแบบ

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
นักศึกษาทำงานPart-time

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิกประสานงานโครงการ

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานสวน

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรควบคุมงาน (Site Engineer)

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
Graphic Design

LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา