SUMIPOL CORPORATION LIMITED

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2531 เป็น “ศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง” จัดจำหน่ายเครื่องมือเกี่ยวกับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (M1) เครื่องมือวัดละเอียด (M2) เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง (M3) ซึ่งสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าชั้นนำ (Top Brand) ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลาย บริษัทฯ มีทีมงานขายซึ่งมีประสบการณ์และวิศวกรชาวญี่ปุ่นจากบริษัทผู้ผลิต ให้บริการด้านเทคนิคและพัฒนาการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่ลูกค้า ความพร้อมของสต็อคสินค้าและการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมทั้งบริการหลังการขายที่ครบครันดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

SUMIPOL CORPORATION LIMITED
พนักงานอาวุโสแผนกบุคคลและธุรการ

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
พนักงานขายประจำออฟฟิศ

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
พนักงานคลังสินค้า

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (Technical Service Officer)

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
วิศวกรขาย (Sales Engineer)

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
วิศวกรขาย (Sales Engineer)

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative)

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (Technical Service Officer)

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
SUMIPOL CORPORATION LIMITED
พนักงานอาวุโส-การตลาดและประชาสัมพันธ์

SUMIPOL CORPORATION LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา