NMB-Minebea Thai Company Limited

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด   มินีแบ คือ ผู้ผลิตแบริ่งขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูง รวมทั้งฟลูอิดไดนามิคแบริ่ง, มอเตอร์ขนาดเล็ก, รีโซฟเวอร์, อุปกรณ์เที่ยงตรงสูงสำหรับเก็บข้อมูลและการสื่อสาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, เครื่องยนต์ของอากาศยาน, ยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ อีกมากมายView More

Jobs