Kasemrad Hospital Bangkae

ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เริ่มดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2527 โดยเริ่มทำการออกแบบและจัดการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงจากอาคารเดิมที่เป็นอาคารตึกแถว ให้เป็นรูปลักษณ์ของสถานพยาบาล และจัดการตกแต่งให้สวยงาม โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงแล้วเสร็จ ได้เปิด ให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2527ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ