J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบ (Commercial Low Rise) รูปแบบโครงการที่พัฒนา ได้แก่ ศูนย์การค้า, โฮมออฟฟิต, ทาวน์โฮม, มินิออฟฟิต, อาคารพาณิชย์ และทาวน์เฮ้าส์ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่บัญชี

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการส่วนงานขายประจำโครงการ

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
นักศึกษาฝึกงาน

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการแพรกษา,บางปะกง

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการแผนกขาย โครงการบางบัวทอง ( 1 อัตรา )

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการบางบัวทอง,บางปะกง) หลายอัตรา

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ ประจำโครงการทิวลิป อ้อมน้อย,สำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ ( 3อัตรา

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการแผนกโอนกรรมสิทธิ์ ประจำโครงการทิวลิป อ้อมน้อย ( 1อัตรา )

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (หลายอัตรา)

J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา