Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน) มีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นเป็นผู้นำ การผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย เราได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาดโลก และในวันนี้ สินค้าแบรนด์เถ้าแก่น้อย สามารถครองส่วนแบ่งการ ตลาดในประเทศไทยได้กว่า 70% และเรากำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์เถ้าแก่น้อยทั้งในประเทศและ ตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในสากลดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (บริษัท เถ้าแก่น้อยฯในเครือ)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
พนักงานขับรถผู้บริหาร

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
เจ้าหน้าที่อาวุโสพนักงานสัมพันธ์

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(บริษัทเถ้าแก่น้อยฯในเครือ)

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
เจ้าหน้าที่การตลาดร้านค้า

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
หัวหน้าแผนกสินค้าคงคลัง

Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ปทุมธานีเต็มเวลา