MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

ในปี พ.ศ. 2514 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์เปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมทุนกับบริษัท สหกันยง จำกัด เพื่อความร่วมมือที่แน่น แฟ้นยิ่งขึ้น บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่นั้น มา ซึ่งปัจจุบันคือ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค
ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
พนักงานแนะนำสินค้า (PC) (20 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
ช่างบริการ (5 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าทีรับแจ้งซ่อม (Call Center) (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่บริการหน้าร้าน (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า/อะไหล่ (2 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายศูนย์บริการ (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม TTC (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (1 ตำแหน่ง)

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา