รองหัวหน้าแผนกวิเคราะห์ธุรกิจและงบประมาณ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• .ประมาณการณ์การสั่งซื้อและติดตามการสั่งสินค้า Promotion/เทศกาล
• วิเคราะห์สต๊อกสินค้า
• .ควบคุมปริมาณการจัดเรียงสินค้าที่สาขาตามเกรดของร้านค้า และ ยอดขายของสินค้า
• พัฒนาระบบการสั่งสินค้าสำหรับหน้าร้าน
• จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศ : ชาย, หญิง
• อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
• ระดับการศึกษา : ประสบการณ์ :

รายละเอียดของเนื้องาน

  • รหัสอ้างอิง: CBD08-06
  • เปิดรับสมัครถึง: 09 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ขายปลีก - ขายส่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now