พนักงานขับรถผู้บริหาร

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• เพศชาย

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 08 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now