นักกฏหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
• มีประสบการณ์ด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบและกำกับดูแลกับสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามาถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 19 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now