บรรณาธิการ / รองบรรณาธิการ (Editor / Deputy Editor)

Thailandเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำนิตยสาร หรืองานในกองบก. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มี Leadership Skill แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี, มีทัศนคติที่ดี
• มีความรู้ด้านภาษาอื่น (ญี่ปุ่น, อังกฤษ หรือเยอรมัน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาโท
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

 • ความเป็นผู้นำ
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหา
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

 • ญี่ปุ่น (Advanced)
 • อังกฤษ (Advanced)
 • เยอรมัน (Advanced)

Written Languages

 • อังกฤษ (Advanced)
 • ญี่ปุ่น (Advanced)
 • เยอรมัน (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now