เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา

พระนครศรีอยุธยาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดำเนินการจัดทำและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 28 ปี
• เพศ หญิง/ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
• เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now