ผู้แทนขาย

ThailandFull-Time

Job Description

• ดำเนินการขาย และติดตามยอดขาย และพัฒนาช่องทางการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายบริษัท

Job Specification

คุณสมัติ
• อายุไม่เกิน 28 ปี
• เพศ ชาย
• การศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
• เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป

Job Details

  • Opened Until: 20 Aug 2015
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Sales

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: No Experience
  • Gender: Male

Apply For Job

Apply Now