ช่างยนต์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
• ซ่อมรถบรรทุกหัวลาก
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องยนต์
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความซื่อสัตย์,มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานซ่อมรถบรรทุก 1ปีขึ้นไป
• มีสุขภาพแข็งแรง

***สถานที่ปฏิบัติงานถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 03 Sep 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ยานยนต์

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความซื่อสัตย์

สมัครงาน

Apply Now