พนักงานขับรถ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบวุฒิ ป.6 ขึ้นไป เพศชาย อายุไม่เกิน 34 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2,3 (ประเภท 1 ปี ขึ้นไป)
• รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดดี
• มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น
• มีผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now