เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ออกหนังสือสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
• ประสานงานกับฝ่ายขายในการโอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบปริญญาตรีสาขากฎหมาย
• มีประสบการณ์ในการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
•สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now