นิติกร สำนักกฎหมาย

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาตร์
• หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย หรือมีความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี (คะแนนทดสอบ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
• เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ฝ่ายการศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หรือ ปี5

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 23 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Internet / Email (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now