เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษีขายเชื่อ
• จัดทำใบวางบิล สำหรับเก็บเงินลูกค้า
• สรุปยอดลูกหนี้คงค้างประจำเดือน
• ติดตามหนี้ค้างเกินกำหนดชำระ, ยืนยันยอดลูกหนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ : หญิง / ชาย
• อายุ : 23 – 35 ปี
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถด้านบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้
• มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now