ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (QMR) 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ
• ใช้ Computer MS.office ได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านการ Audit (IQA, GMP, HACCP, Supplier) 3 ปี ขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now