เจ้าหน้าที่รายเดือน 5 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิ ปวส.ด้านบริหาร / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
• ใช้ Computer Ms.office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • บุคลิกภาพดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now