ผู้ช่วยช่างพิมพ์ (สังกัดฝ่ายผลิต)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• จบวุฒิ ปวช. สาขาช่างพิมพ์,ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now