เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สื่อทีวีและbusiness) Urgent

BangkokFull-Time

Job Description

• รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายและวางแผนงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนงานสื่อทีวี

Job Specification

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานการประชาสัมพันธ์ 1-2 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง รายการทีวี และการเขียนข่าว
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint
• มีทักษะในการประสานงาน และนำเสนองานกับรายการทีวี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Age: 21-30 years
  • Expirience: 1 Year

General Skills

  • Coordinate

Computer Skills

  • MS Excel (Intermediate)
  • MS Word (Intermediate)
  • Power Point (Intermediate)

Apply For Job

Apply Now