ทนายความ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุ 23 ปี ขึ้นไป
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจดทะเบียนบริษัท และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 1 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
• มีใบอนุญาตว่าความ และหากมีใบประกาศสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 26 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now