Recreation Officer (หลายอัตรา)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาพลศึกษาหรือสันทนาการ
• มีประสบการณ์ในการควบคุมห้องฟิตเนสประมาณ 1 ปี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now