ISO OFFICER 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

สิงห์บุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
• อายุ 25 -30 ปี
• ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
• มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ ISOหรือ เคยผ่านการอบรมระบบ ISO 9001 / 14001/ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now