ทนายความ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย
• อายุ 25 - 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิตไทย
• มีใบอนุญาตว่าความไม่ต่ำกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์ว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา
• สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ใบประกอบวิชาชีพ
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now