เจ้าหน้าที่เทคนิค (ตอบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับสายต่อจาก Call Center ในการให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้า อินเตอร์เน็ต 3BB
• แก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้แก่ลูกค้าทางโทรศัพทฺ์ อินเตอร์เน็ต 3BB

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

ประสบการณ์(ปี): 0
• เพศชาย/หญิงอายุ 20 - 30 ปี
• วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
• มีความรู้ด้าน IT
• มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• หากมีประสบการณ์ Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • รักงานบริการ

สมัครงาน

Apply Now