เจ้าหน้าที่กฏหมายนิติกร 2 อัตรา

Thailandเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• จัดเตรียม/ตรวจสอบ/จัดเก็บ เอกสารสัญญาต่างๆ
• ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารสัญญาของบริษัท
• เดินทางไปโอนสิทธิการรับเงิน(บางกรณี)
• ว่าความ/ฟ้องร้อง ดำเนินคดี (บางกรณี)
• หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
• มีตั๋วทนาย สามารถว่าความได้
• มีประสบการณ์ด้าน กฏหมาย นิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 1 ปี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office & Internet ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี
• มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 22 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)
  • Internet / Email (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now