พนักงานวางแผนการผลิต

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

•เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
•ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•มีความรู้ด้านงานผลิตสิ่งพิมพ์ และการวางขั้นตอนการผลิต
•มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
•หากมีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิต หรืองานในระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ประสานงาน
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now