สำนักพิมพ์ How to : บรรณาธิการสำนักพิมพ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• หญิง - ชาย อายุ 25-33 ปี
• ระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• กลุ่มสาขาวิชา มนุษศาสตร์,ศิลปศาสตร์,อักษรศาสตร์
• มีประสบการณ์ 2-3 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now