กองบรรณาธิการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• บริหารงานด้านบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร มีความคิดสร้างสรรค์
• บริหารจัดการต้นฉบับ บริหารเวลาและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด
• ควบคุมคุณภาพของงานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐานตรงตาม Concept ที่วางไว้
• ทำงานเป็นทีมร่วมกับศิลปกรรม ช่างภาพ และฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถด้านงานเขียน สัมภาษณ์
• มีความสามารถในการบริหารจัดการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
• หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ประสานงาน
  • การทำงานเป็นทีม

สมัครงาน

Apply Now