นักศึกษาฝึกงาน เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน

สงขลาฝึกงาน

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 16 Aug 2015
  • ฝึกงาน
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now