เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบงานด้านเอกสาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• สัญชาติไทย
• หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• ปวส. - ปริญญาตรี
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

Computer Skills

  • MS Word (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now