เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• สัญชาติไทย
• ชาย - หญิง อายุ 23 - 30 ปี
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ได้เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านสินเชื่อแฟคตอริ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • MS Word (Advanced)
  • MS Excel (Advanced)
  • Power Point (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now