วิศวกรโรงงาน

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• มีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนและรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของบริษัทฯ
• มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ขาย (NCR)
• รายงานข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้จัดการโรงงานทราบ
• ค้นคว้าและวิจัยเพื่อการปรับปรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวส.-ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• ขยัน ซื่อสัตย์ มีความอดทน กล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงงานมาก่อน

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 16 Aug 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญาตรี
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ความซื่อสัตย์
 • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now