พนังงานขับรถกระจายสินค้า

เชียงใหม่เต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของงาน
• ขับรถกระจายสินค้าตามเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

• สถานที่ปฎิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
1.เพศชายอายุ 18 ปีขึ้น ไปวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
2.มีใบขับขี่ประเภท 2 ขี้นไป
3.ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
4.รู้จักเส้นทางภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now