เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ถนนปู่เจ้าสมิงพราย สำโรง)

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
1.วางแผนระบบขนส่ง จำนวนรถขนส่งให้เหมาะสมตามแผนงานที่กำหนด
2.บันทึกข้อมูลการจัดส่งรถยนต์
3.ดูแลการปฏิบัติงานในการขนส่ง
4.รวบรวม และควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งรถยนต์
5.จัดสรรหน้าที่และติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยใช้ระบบ GPS ควบคุม
6.ดูแลการตรวจสภาพและประสานงานการบำรุงรักษารถขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมเอกสารประกอบ
7.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย สำโรง สมุทรปราการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
1.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา การจัดการโลจิสติกส์, บริหาร,หรือทุกสาขา
2. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ปี
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้
5.มีความระเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • ความรับผิดชอบ

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now