ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
• จัดทำแผนการบริหารด้านขนส่ง
• บริหารการใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ
• ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
• ประสานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความเป็นผู้นำ
• สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now