ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
• วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
• ติดต่อลูกค้าและกำหนดราคาค่าบริการของลูกค้าแต่ละราย
• พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า
• ร่วมกำหนดนโยบายและแผนการตลาดกับผู้บริหารระดับสูง
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• เพศ หญิง/ชาย
• อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
• มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
• สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
• มีความเป็นผู้นำ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ความเป็นผู้นำ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

สมัครงาน

Apply Now