พนักงานเช็คเกอร์

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
• ตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจเช็คสภาพภายนอกสินค้าระหว่างเบิก-ฝาก สินค้า
• ควบคุมกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็นให้แก่พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าฝาก
• ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ และพนักงานปฏิบัติการ ในระหว่างการรับฝาก - เบิกสินค้า กรณ๊สินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด
• ควบคุมกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าภายในห้องเย็นให้แก่พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าฝาก

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• เพศ หญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส.
• มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าห้องเย็น
• มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 21 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now