เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล(จัดส่งสินค้า)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
• จัดรอบรถขนส่ง
• จ่ายงานให้พนักงานขับรถ
• จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของจัดส่งสินค้า
• มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
• มีไหวพริบ และสามารถแก้ไฃปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
• ประจำคลังสินค้าถนนสามวา , มีนบุรี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• ประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now