เจ้าหน้าที่การตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• รับผิดชอบด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (การตลาด)
• อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีประสบการณ์ด้านการPRการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now