เจ้าหน้าที่ธุรการ (4 อัตรา)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ :
• งานธุรการทั่วไป

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
• อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
• บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • บุคลิกภาพดี

สมัครงาน

Apply Now