เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง

ชลบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now