พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรม 304)

ปราจีนบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Job Qualification :
• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22-35 ปี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในการขับรถโฟลค์ลิฟท์
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

สมัครงาน

Apply Now