ผู้เจรจาต่อรอง - แผนกอาคารสำนักงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน:
• เป็นตัวแทนในการซื้อขายหรือเช่าพื้นที่สำนักงาน
• ให้คำปรึกษาหรือเป็นตัวแทนผู้เช่าในการเจรจาเงื่อนไขการเช่า การต่ออายุ หรือปรับเปลี่ยนสัญญาเช่า หรือการจัดหาพื้นที่เช่า
• ให้คำแนะนำในเรื่องแนวโน้มของตลาดและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เป็นตัวแทนในการเจรจากับเจ้าของอาคารหรือผู้เช่าในการเช่าพื้นที่
• เป็นตัวแทนจัดหาพื้นที่สำนักงาน โดยการนำเสนอข้อมูล และรายละเอียดพื้นที่เช่า
• เป็นตัวแทนในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับราคาค่าเช่า
• เป็นตัวแทนผู้ให้เช่าในการจัดหาผู้เช่า
• เป็นตัวแทนผู้เช่าในการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการเช่า การต่ออายุ หรือปรับเปลี่ยนสัญญาเช่า
• เจรจาต่อรองราคาค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเช่าให้เป็นไปตามความเห็นชอบของทั้งผู้เช่าและเจ้าของอาคาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ:
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด หรือด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1- 2 ปี
• มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ดี
• มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now